ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Jelen szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a GREEN DREAM WALL weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető.

1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neveSipos Edina e.v.
Szolgáltató székhelyeGyömrő
Szolgáltató elérhetőségezoldalomfal@gmail.com 
Adószáma56384543-1-33

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvényre, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. szeptember hó 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

3. Regisztráció/vásárlás

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A megjelenített termékek online webáruházban vagy e-mailben rendelhetőek. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek színben bizonyos mértékben eltérhetnek a valóságostól. Nem vállalunk felelősséget a képernyőn megjelenő kép és a termék tényleges kinézeti különbözősége miatt.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. Rendelés menete

5.1. A GREEN DREAM WALL internetes weblapon való vásárláshoz regisztrációra van szükség, ahol a szállítási adatok (név, cím), a számlázási adatok (név, cím), a telefonszám és e-mail cím megadására kerül sor. A napközbeni telefonszám közlése azért fontos, mert sürgős információk mellett a kiszállítás időpontját telefonon is egyeztethetjük. Amennyiben telefonon nem tudunk kapcsolatot teremteni, a termékek szállítási ideje meghosszabbodhat. 

5.3. Felhasználó megadja a szállítási címet, majd kiválasztja a szállítási és fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.3.1. Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően jogosult a Felhasználó a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

5.3.2. Szállítási költség:

AA szállítási költség bruttó 0-50.000,- Ft értékű megrendelés esetén bruttó 2.890,- Ft, de egyes esetekben bizonyos termékek szállítása nem lehetséges, ezért csak személyes átvétellel megoldható Gyömrőn vagy Budapesten.

5.4. A legyártott termékekre, melynek összértéke meghaladja a bruttó 100.000,‑ Ft‑ot, előleget veszünk fel, mely a vételár 30%-át jelenti. Nagyobb összegű megrendelés esetén az előleg értéke akár a vételár 60%-át is elérheti. Előleg fizetés esetén a vételárból fennmaradó összeg átvételkor, utánvétel formájában is kiegyenlíthető.

5.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem köteles elfogadni! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

5.7.  E-mailben jelezheti felénk megrendelését és egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.8. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni vagy az a Felhasználó levelezőjének „Spam” mappájába kerül.

5.11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A Szolgáltató a megrendelés feldolgozását 1 napon belül megteszi, melyet követően a Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

6.2. A szállítási határidő a rendelésleadás időpontjának függvényében 2-5 munkanap. Nagy mennyiségű termékek esetén a szállítás pontos határidejét visszaigazolás előtt minden esetben egyeztetjük a Felhasználóval. Nagyobb méretű, tételű rendelés esetén akár 2‑4 hetet is igénybe vehet a gyártási/teljesítési idő.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltatónál megrendelt termék(ek) tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a megrendelt termék átvételére köteles.

6.4. Ha az eladó vállalja a termék vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi azt. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató), a felek eltérő megállapodásának hiányában, a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a terméket.

6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

  • a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
  • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

7. Elállási és felmondási jog

7.1. A GREEN DREAM WALL Weblapon kapható termékek, nem előre gyártott termékek, melye(ke)t a fogyasztó utasítása vagy megrendelése alapján vagy kifejezett kérésére állítunk elő. Minden termékünk egyedi, melyek a rendelést követően kerülnek legyártásra, így a Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) c) pontja alapján.

8. Jótállás

A GREEN DREAM WALL weblapon kapható termékek nem tartoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben szereplő tételek közé.

9. Garancia

1 év garanciát vállalunk az összes GREEN DREAM WALL termékre. A garancia kiegészítése a már hatályos jogi feltételeknek. Rendeltetésszerű használat mellett nem jelenhetnek meg hibák a terméken, ha ez mégis megtörténne, akkor javítjuk a terméket ingyenesen, a Fogyasztónak csak a szállítási költségeket kell állnia. A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen használatra vagy károsító környezeti hatások (közvetlen UV sugárzás, közvetlen víz, kültéri használat) által okozott károkra. Nem megfelelő hőhatás és nem megfelelő páratartalom károkat okozhat a termékekben. A tartósított zuzmó alapanyagok ideális környezeti páratartalma 40‑60%‑os tartományba esik, ettől eltérő esetből adódó károkért szintén nem vállalunk garanciát. A garancia emellett nem terjed ki a kíváncsiskodó tapintásokból (csipkedés) eredő hiányokra.

Termékgarancia érvényesítéséhez keressen elérhetőségeink valamelyikén. A garancia érvényesítéséhez fotók bekérése válik szükségessé.

10. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Kapcsolat menüpontban szereplő telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.


Jelen Szabályzat 2020. szeptember hó 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.